خدمات حقوقی

وکالت بلاعزل چیست ؟

وکالت بلاعزل چیست ؟ وکالت قراردادی است که از طریق آن می‌توانیم شخصی را برای انجام یک عمل حقوقی نماینده خود قرار دهیم. به طور کلی هر یک از دو طرف قرارداد یعنی وکیل و موکل می‌تواند قرارداد را برهم بزند اما گاهی اوقات توافق می‌کنند که امکان عزل وکیل و برهم زدن قرارداد وکالت…