جرایم سایبری

جاسوسی رایانه‌ای

جاسوسی رایانه‌ای جاسوسی به عملی گفته می‌شود که فرد به اطلاعات سری و محرمانه‌ای دست پیدا کند و آنرا در اختیار افرادی قرار دهد که دشمن هستند و یا صلاحیت ندارند. جاسوسی به دو قسمت سنتی و مدرن تقسیم می‌شود. با رشد روزافزون تکنولوژی یکی از روش‌های جاسوسی توسط سیستم‌های دیجیتال و رایانه‌ای می‌باشد.  جاسوسی…