دپارتمان کیفریکلاه برداری

شکایت علیه شبکه های ماهواره ای

ماهواره-شبکه ماهواره شبکه‌های ماهواره ای مجوز ندارند/ استفاده از تلفن اعتباری افراد کلاهبردار که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را محیطی امن و جدید برای فعالیت مجرمانه خود می دانند با تهیه چند خط تلفن همراه اعتباری بی نام و پرداخت پول به مدیران شبکه های ماهواره ای اقدام به برگزاری مسابقات جدید می…

جرائم اینترنتی

مشاوره حقوقی فضای مجازی

    مشاوره حقوقی فضای مجازی فضای مجازی چیست؛ در تمام تعاریف فضای مجازی، این فضا محیط الکترونیکی یا محیط شبکه ای از کامپیوتر ها دانسته می شود که با استفاده از جلوه های سمعی و بصری سعی دارد تا اشیاء و واقعیت های سه بعدی جهان واقعی را مشابه سازی کند اما ادعا می…