جرائم اینترنتی

امنیت سایبری

تعریف امنیت سایبری: واژه ی امنیت چه به عنوان موضوع و چه در جایگاه یک ویژگی برجسته برای فضای سایبری بسیار پرکاربرد است و از جهت اندازه به کارگیری یک واژه در فضای سایبر، هیچ واژه ی دیگری با امنیت سایبری یا امنیت فناوری اطلاعات برابری نمی کند. از این رو گرایش بر پیشنهاد تعریف…

جرائم اینترنتی

تعریف فضای سایبری

معنای اصطلاحی فضای سایبری: از حیث اصطلاحی فضای سایبری به مجموعه محیطهایی همچون اینترنت گفته می شود که اشخاص در آنها از طریق رایانه هایی متصل به هم، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. تعاریف مختلف تعاریف ارایه شده یا متضمن این هستند که فضای سایبر در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان…

جرائم اینترنتی

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای: طیف گسترده ی افعال مجرمانه ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آن که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه ی فناوری اطلاعات و شیوه های سوء استفاده از آن است ارایه ی تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیر ممکن می…

جرائم اینترنتی

مشکلات مربوط به کشف جرایم رایانه ای

مشکلات مربوط به کشف جرایم رایانه ای موانع و مشکلات موجود در راه اطلاع و کشف جرایم رایانه ای، اجرای صحیح و دقیق قانون و تعقیب جرایم رایانه ای به ویژه توسط مراجع تحقیق و دادگاهها را به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل کرده است. اخفای جرم در آغاز بحث لازم است بگوییم که تعقیب …

جرائم اینترنتی

ویژگی های جرایم سایبری

ویژگی های جرایم سایبری در مقایسه با جرایم محیط واقعی ۱٫عدم مجاورت مرتکب و بزه دیده ها شاید یک از اساسی ترین ویژگی ­های جرایم محیط واقعی این است که معمولا بزهکار و بزهدیده به لحاظ فیزیکی با هم برخورد دارند. بسیاری از جرایم که در آنها نیاز به برخورد فیزیکی است همچون قتل عمد،…

قتلکیفری

وکیل قصاص

وکیل قصاص قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در…

قتل

شرایط عمومی قصاص

شرایط عمومی قصاص ماده ۳۰۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و منجی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره – چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. ماده ۳۰۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که…

کیفری

قانون واحدهای صنفی

آيين‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفي) تعاریف ماده ۱- تعاريف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری. سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت ماده…

کیفری

جعل و سند معجول

جرم جعل و استفاده از سند مجعول. ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول. گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول: قانون‌گذار به جای ارائه تعریف جرم جعل، صرفاً به ارائه مصادیق آن در ماده ۵۲۲ ق.م.ا. اکتفا نموده در این ماده امده که: «جعل و تزویر عبارتند از:…

بیمهجرائم اینترنتی

وکیل بیمه سایبری

تاریخچه بیمه سایبری ریسک‌ها و پوشش‌های مطرح در حوزه فضای سایبری عمده ریسک‌ها در حوزه فضای تبادل اطلاعات (سایبر) به چهار دسته مخاطرات: ۱) قابل پذیرش، ۲) تاثیر پایین، ۳) تاثیر متوسط، ۴) تاثیر زیاد، تقسیم‌بندی می‌گردد. در هر کدام از ابعاد براساس مکانیزم تاثیرات امنیتی درجه‌بندی و استانداردسازی شده . در این خصوص شرکت‌های…