دپارتمان کیفریکلاه برداری

شکایت علیه شبکه های ماهواره ای

ماهواره-شبکه ماهواره شبکه‌های ماهواره ای مجوز ندارند/ استفاده از تلفن اعتباری افراد کلاهبردار که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را محیطی امن و جدید برای فعالیت مجرمانه خود می دانند با تهیه چند خط تلفن همراه اعتباری بی نام و پرداخت پول به مدیران شبکه های ماهواره ای اقدام به برگزاری مسابقات جدید می…