مواد مخدر

جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات‌های آن

جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات‌های آن

جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات‌های آن اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. طبق ماده اول این قانون اعمال زیر جرم محسوب می‌شود و فرد یا افراد تحت پیگرد قرار می‌گیرند : تمامی کارهای مربوط به تولید مواد اولیه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان اعم از کشت خشخاش…

مواد مخدر

ستاد مبارزه با مواد مخدر چه ستادی می‌باشد و وظایف آن چیست ؟

ستاد مبارزه با مواد مخدر چه ستادی می‌باشد و وظایف آن چیست ؟ در تاریخ سوم آبان ماه سال ۱۳۶۸ بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور پیش‌گیری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ستادی را به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد. اهداف این ستاد شامل پیش‌گیری…

مواد مخدر

وکیل _شرب _خمر

شراب وشرب خمرومشروبات الکی: شرب خمرچیست؟ مجازت شرب خمر چیست؟ مسکر وخمر وشراب به یک معنی است و آن مایعی میباشد که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد میباشد…