قتل

قتل خطای محض و ویژگی‌هایی آن

قتل خطای محض و ویژگی‌هایی آن بر اساس قانون مجازات اسلامی قتل به سه قسمت تقسیم می‌باشد : قتل عمدی قتل شبه عمدی قتل خطای محض قتل خطای محض نوعی از قتل می‌باشد که شخص نه قصد کشتن کسی را دارد و نه قصد انجام فعلی یا کاری را دارد و به طور سهوی و…

قتل

 قتل شبه‌عمد و ویژگی‌های آن

 قتل شبه‌عمد و ویژگی‌های آن تعریف قتل: قتل در لغت به معنای کشتن و در اصطلاح به معنی سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است. انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان…

قتلکیفری

وکیل قصاص

وکیل قصاص قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در…

قتل

شرایط عمومی قصاص

شرایط عمومی قصاص ماده ۳۰۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و منجی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره – چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. ماده ۳۰۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که…