روابط نامشروع

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی و مجازات آن

جرم رابطه نامشروع و مجازات آن در فضای مجازی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رشد روزافزون فضای مجازی جرایم مختلفی نیز به وجود آمده است. یکی از این جرایم ، جرم رابطه مشروع در فضای مجازی می‌باشد. ماده ۶۳۷ تعزیرات قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد : هرگاه زن و مردی که بین آنها…