دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی سنجش دیوان

مشاوره حقوقی سنجش دیوان: در خصوص اجرای اصل یکصد و هفتادم مذکور ،ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بدین ترتیب قائل به تفکیک شده است : ۱- چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آئین نامه ها ی دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ،دیوان عدالت اداری موظف است شکایت را…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

اعتراض به عملیات شهرداری

اعتراض به عملیات شهرداری: دیوان عدالت اداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین (۱)در اصل یکصدو هفتاد وسوم مقرر می دارد : «به منظوررسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

دفاع از خسارت تاخیر تادیه بانکی

دفاع از خسارت تاخیر تادیه بانکی: «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی ، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته وموضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است. تأمین نظم اقتصادی بدون در نظر گرفتن جریمه…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی جریمه بانکی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ آدرس: تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹ لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید وکیل ومشاوره حقوقی جریمه بانکی در تهران دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی سود بانکی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ آدرس: تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹ لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید وکیل ومشاوره حقوقی سودبانکی در تهران بهره یا سود بانکی چیست ؟ به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

خسارت تاخیر تادیه بانکی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ آدرس: تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹ لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید وکیل ومشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانکی در تهران با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی پرونده بانکی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ آدرس: تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹ لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید وکیل ومشاوره حقوقی پرونده بانکی در تهران در شرایطی که ظاهرا فقط حدود۹۰ هزار حساب تا بسته شدن پرونده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران ثامن الحجج باقی مانده است و به…

خدمات حقوقیدیوان عدالت اداری

وکیل جهت دفاع از مطالبات بانکی

دفاع از مطالبات بانکی: اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند. اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار…