خدمات حقوقیدپارتمان خانواده

حق طلاق به زوجه

وکیل ومشاوره حقوقی حق طلاق به زوجه  در تهران و مشهد همانطور که می دانید بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد این وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به…