دادسرا و دادگاه نظام

جرایم نظامی چه جرایمی می‌باشند و مرجع رسیدگی به آن چیست ؟

  جرایم نظامی چه جرایمی می‌باشند و مرجع رسیدگی به آن چیست ؟ جرایم نظامی جرایمی می‌باشند که به دلیل قوانین و ضوابط خاص خود به صورت جدا بررسی می‌شوند و به چهار نوع تقسیم می‌شوند : جرایم عمومی نظامی : جرایم عمومی نظامی جرایمی می‌باشند که هر شخص عادی قادر به انجام آن می‌باشد.…

خدمات حقوقیدادسرا و دادگاه نظام

مشاوره حقوقی جانبداری قاضی پرونده

مشاوره حقوقی جانبداری قاضی پرونده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می نماید اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته…