دیوان عدالت اداری

وکیل-دیوان عدالت-خرم آباد

وکیل دیوان عدالت خرم آباد

– نظارت برحسن اجرای قوانین در هیات ها وکمسیون های اداری
۴۴۳٫به موجب بند ۲ ماده ۱۱:«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از اراءو تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ،هیات های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون های مالیاتی … هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با آنها »نیز یکی دیگر از صلاحیت های دیوان می باشد .

تصریح قانون بر رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراءوتصمیات قطعی مذکور «منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با انها »نشان دهنده صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی شکلی است .
در ارتباط با مفهوم مذکور ،ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :«در صورتی که متهم با اراءقطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ ،به دیوان عدالت اداریشکایت نماید . در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود ».
نکته جالب را در تبصره ۱ این ماده می توان دریافت که می گوید :«هرگاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداریرسیدگی ماهوی خواهد نمود ». از این تبصره دو نتیجه بدست می اید : یکی اینکه انکار محکوم علیه معترض،دیوان را استثنائا وارد در رسیدگی ماهوی می کند و دیگری تاکید ضمنی به شکلی بودن رسیدگی دیوان نسبت به سایر موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداریاست .
– ایجاد وحدت رویه قضائی
. در این خصوص ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداریمقرر می دارد :
۱- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری

۲- اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی

tag:

مشاوره حقوقی دیوان عدالت

وکالت و مشاوره تخصصی کیفری و حقوقی دیوان عدالت اداری

تلفن تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۰۹٫

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید