دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اردبیل

وکیل دیوان عدالت اردبیل

دیوان عدالت اداری

یک –رسیدگی ابتدایی وماهوئی
۴۴۱٫دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق انها علیه مام.ران ،واحد ها و مقررات دولتی است (اصل۱۷۳).بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری،یکی از صلاحیت های دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف-تصمیمات واقدامات واحد های دولتی وموسسات عمومی ؛
ب-تصمیمات واقدامات مامورین دولتی ؛
ج-آئین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی ،می داند .
با توجه به ارتباط مستمری که بین افراد مردم ودولت وجود دارد اقدامات مذکور ممکن است موجب ورود خسارات مادی و یا معنوی بشود . در این صورت ،دیوان عدالت اداریهمانند یک دادگاه مرجع تظلمات مردم علیه دولت می باشد .
دو- تجدید نظر شکلی و ماهوی
۴۴۲٫«آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قئم مقام با وکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می باشد . مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود …»(۳)

۱- ماده ۱۹ اصلاحی قانوندیوان عدالت اداری
۲- ماده ۲۰ و ۲۵ قانون قانون دیوان عدالت اداری

۳- ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
سه – نظارت برحسن اجرای قوانین در هیات ها وکمسیون های اداری

چهار – ایجاد وحدت رویه قضائی

 

tag:

مشاوره حقوقی دیوان عدالت

تلفن تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۰۹٫

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید