دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت قم

وکیل دیوان عدالت قم

دیوان عدالت اداری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین (۱)در اصل یکصدو هفتاد وسوم مقرر می دارد :
«به منظوررسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نامدیوان عدالت اداریزیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ».
در اجرای این اصل ،قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن تشکیلات ،صلاحیت و نحوه کار دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده که به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : تشکیلاتدیوان عدالت اداری۳
۴۴۰٫ ۱- «دیوان … دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود . هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . رئیس شعبه اول ،رئیس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاوره داشته باشد . تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضادیه تعیین می گردد …رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاوره داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاوره می نمایند . در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاوره به شعبه معرفی نماید و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می گردد »(۲)«روسا و اعضا ءعلی ابدل و مشاوران باید دارای شرایط زیر باشند .
الف –عدالت، ایمان و تقوی ،و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به جمهوری اسلامی ایران ؛
ب- معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازات های اداری انتظامی از درجه چهار به بالا ؛
ج-صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ؛
د-تابعیت ایران »(۳)

tag:

مشاوره حقوقی دیوان عدالت


وکالت و مشاوره تخصصیدیوان عدالت اداری

تلفن تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۰۹٫

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید