دادسرا و دادگاه نظامدیوان عدالت اداری

وکیل دادگاه نظام مشهد

وکیل دادگاه نظام مشهد

تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی و مجوزهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود، عبارتند از:
۱- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛
کلیه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می نمایند به موجب قانون، نظامی محسوب می شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

۲- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛
کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به مجموعه پرسنل فرماندهی کل ، ستاد ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی ، نیروی دریایی و سازمان های وابسته اطلاق می شود.
کادر ثابت ارتش به پرسنلی اطلاق می گردد که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام می شوند و به سه دسته تقسیم می گردند :
الف ) نظامیان : کارکنانی اند که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند واز لباس وعلائم خاص نظامی استفاده می نمایند .
ب) کارمندان : پرسنلی هستند که براساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی وتخصص استخدام شده و بدون استفاده از درجات ، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در قانون نائل می شوند.

۳- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته؛به مجموعه کارکنان فرماندهی کل ، ستاد ، نیروی زمینی، نیروی هوافضا، نیروی دریایی، نیروی قدس و سازمان های وابسته از جمله بسیج مستضعفین اطلاق می شود.