دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری

«به منظوررسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نامدیوان عدالت اداریزیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ».ب : تشکیلاتدیوان عدالت اداری۳
۴۴۰٫ ۱- «دیوان … دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود . هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . رئیس شعبه اول ،رئیس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاوره داشته باشد . تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضادیه تعیین می گردد …رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاوره داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاوره می نمایند . در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاوره به شعبه معرفی نماید و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می گردد »(۲)«روسا و اعضا ءعلی ابدل و مشاوران باید دارای شرایط زیر باشند .
الف –عدالت، ایمان و تقوی ،و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به جمهوری اسلامی ایران ؛
ب- معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازات های اداری انتظامی از درجه چهار به بالا ؛
ج-صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ؛
د-تابعیت ایران »(۳)

tag:

وکیل دیوان عدالت مشهد

وکیل دیوان عدالت تهران

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری در تهران ومشهد

تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

آدرس: تهران- میدان دوم صادقیه- برج گلدیس -طبقه ششم -واحد ۶۰۹
مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر -مجتمع تجاری اداری ترنج -طبقه ۵-واحد ۵۰۳
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید