خدمات حقوقیملکی

اجاره مال غیر

شرح عمل مجرمانه:
به موجب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳٠۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.
۱- باید توجه داشت که معامله کننده باید عالم به این امر باشد که مسکن یا ملک مورد معامله متعلق به غیر است و اثبات این امر با دادستان و شاکی خصوصی است که باید دلایل آن را به دادگاه ارائه دهند. پس اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه آپارتمان یا ملک متعلق به دیگری است آن را معامله کرده باشد عمل او کلاهبرداریمحسوب نمی شود و نمی توان او را مجازات کرد. اما این بدان معنا نیست که عمل او از حیث حقوقی صحیح است بلکه از نظر حقوقی او اصطلاحاً معامله فضولی انجام داده است. برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او (مانند وارث مالک) پس از انجام معامله توسط غیر، آن را اجاره کند در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. پس آنچه که عمل مجرمانه یعنی فروش مال غیر را از معامله فضولی متمایز می کند، همان سوء نیت فروشنده است که با عمل خود می خواهد به مالک ضرر برساند و خود یا فرد موردنظر او به صورت نامشروع صاحب مال شوند.
۲- فرقی نمی کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را برای مثال اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او به مدت یک سال به شرکت تجاری الف اجاره دهد مرتکب کلاهبرداری شده است.

شخصی مالک یک واحد آپارتمان است و برای اخذ وام آن را در رهن بانک قرار داده است آیا با فروش آپارتمان مرتکب کلاهبرداری می شود؟
پاسخ: خیر عمل او کلاهبرداری نیست زیرا عین مال حتی با به رهن گذاشتن آن به او تعلق دارد و هر مالکی حق دارد هرگونه تصرفی نسبت به عین مال خود به عمل بیاورد اما می بایست بانک به عنوان مرتهن قبل از خرید و فروش آپارتمان رضایت خود را اعلام نماید و فروشنده (راهن) نمی تواند تصرفاتی کند که حقوق بانک (مرتهن) تضییع شود به هر حال در خرید و فروش آپارتمان چنانچه بانک رضایت خود را نسبت به معامله اعلام ننماید چنین دعوایی در محکمه قابل طرح به نفع بانک خواهد بود.
اگر ملکی که بین چند نفر مشاع است و یک نفر از آنان تمام ملک را به دیگری منتقل کند مرتکب کلاهبرداری شده است؟
از نظر حقوقی انتقال ملک مشاع به شکل مفروز بدون موافقت سایر شرکا صحیح و نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته فاقد جنبه کیفری است و اگر تمام ملک مشاع یا بیش از سهم خود را انتقال دهد و این عمل همراه با سوء نیت باشد عقیده غالب آن است که این شخص به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد.

 

tag:

مشاوره حقوقی اجاره

وکیل ومشاوره حقوقی اجاره مال غیر در مشهد و تهران

تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

آدرس: تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید