دیوان عدالت اداریشهرداری

دعاوی شهرداری

مقدمه

پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور، در شناسایی عوامل متجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی است.

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند.

بررسی تشکیلات قوه قضاییه نشان می‌دهد که دادگاه‌های عمومی مراحلی هستند که حق رسیدگی و صدور حکم نسبت به عموم دعاوی صرف‌نظر از ویژگی دعوا یا ویژگی طرفین، دارا می‌باشد.

کمسیون‌هایی نظیر ماده ۱۰۰/۷۷/۵۵ قانون شهرداریها که به موجب قوانین در خارج از سازمان قضایی کشور اما در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان‌ها تشکیل شده‌اند و وظیفه آنان رسیدگی به اختلافات و شکایتی است که معمولا در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری‌ها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می‌آید.

صلاحیت

صلاحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است. صلاحیت چه ذاتی باشد و چه نسبی، اصولا با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون، دادگاه، دادرس، و اصحاب دعوا نمی‌تواند از رعایت آن تخلف ورزند.

صلاحیت توانایی و اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. صلاحیت او قواعد و مقررات آمده بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلاثر بودن تصمیم است.

 

tag:

دیوان عدالت تهران

شهرداری تهران

شهرداری مشهد

اعتراض به عملیات شهرداری

کمیسیون ماده ۵ شهرداری مشهد

فروش ملک به شهرداری در تهران

وکیل خرید اراضی و املاک مورد احتیاج شهرداری در تهران

وکیل شهرداری (اضافه بنا) در تهران

شهرداری