دیه

حقوقات دیه نفس

بسم اللّه الرحمن الرحيم:

مراد از ديه :

ديه مالى است كه لازم مى شود به سبب جنايت بر حرّ، در نفس (به قتل) يا غير آن (در جنايت بر اطراف باشد شرعا يا غير مقدر مثل موارد ثبوت ارش و حكومت؛ و ناميده مى شود ديه به «عقل» بمعنى منبع.

و كلام در چهار مطلب است:

اقسام قتل::

جنايت به قتل يا غير آن، يا «عمدى» است كه در آن قصد در فعل و قتل محفوظ میباشد يا غير عمدى؛ و آن يا «شبيه به عمد» است، مثل زدن با عصا به قصد تأديب كه قاصد فعل میباشد و قاصد قتل نيست و سبب هم قاتل غالبى نيست كه قصد آن ملازم قصد قتل باشد، يا «خطأ محض» است كه نه قاصد فعل است و نه قاصد قتل، مثل آن كه طايرى را رمى نمايد و بر انسان واقع شود و مقتول شود، كه نه قاصد رمى انسان و نه قاصد قتل او است و خطأ در اصل فعل و در قتل است. و ملحق به اين قسم است در شرع، تعمد طفل يا مجنون؛ و [ملحق [به شبيه عمد است قصد فعل و قتل با احراز

استحقاق به سبب كفر يا قصاص و تبيّن عدم استحقاق، يا آن كه احراز صيد نمود معلوم شد انسان غير مستحق قتل بوده..

اقسام ديه :

الف . ديه قتل عمدى

ديه قتل عمدى كه با تراضى ثابت است يكى از شش چيز است به نحو تخيير.:

.۱:صد شتر كه مسنّه باشند يعنى داخل در سال ششم باشند. و اعتبار فحولت در شترها افضل بلكه احوط است اگر چه اظهر عدم اعتبار است.

۲٫ دويست گاو چه نر باشند يا ماده.

۳٫ ۲۰۰ حُلّة كه دو جامه ردا و ازار است. و احوط اين است كه از بُردهاى يمانى باشند.

۴:يك هزار دينار كه عبارت است هر دينارى از يك مثقال شرعى از طلاى مسكوك. و در اكتفاى به يك مثقال از غيرمسكوك بنا بر عدم اجزاى دفع قيمت، تأمل است، اظهر در تقدير مذكور عدم اجزا است..

۵٫ده هزار درهم. وهر ده درهم متقوّم بوده در زمان تشريع اين حكم در اسلام به يك دينار.

۶٫يك هزار گوسفند چه نر باشند يا ماده.

 

tag:

 وکالت و مشاوره حقوقی تخصصی دیه.
وکالت و مشاوره تخصصی مطالبه دیه از بیت المال.

وکالت و مشاوره تخصصی دیه نفس.

تلفن تماس ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ راحمی.

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

آدرس: مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد ۵۰۳.

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد  ۶۰۹٫

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *