تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی

وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی :

سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه نظارتی دولتی است که برموارد ذیل نظارت مینماید :
قیمت گذاری قطعیْ گرانفروشی ْکم فروشی
تقلب در فروش(عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته است)ْ
احتکار( احتکار – عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح وامتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت)ْ
عرضه خارج از شبکه ( عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ذیربط)ْ
عدم درج قیمت (عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحویکه برای مراجعین قابل دیدن باشد به صورت چسباندن ‌برچسب یا اتیکت یا نصب تابلومبلغ در محل متخلف ْ
مخفی کردن و جلوگیری از فروش کالا (خودداری از عرضه کالای دارای مبلغ رسمی به هدف گرانفروشی یا تبعیض قراردادن در فروش) ْ
عدم صدور فاکتور ( خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها وضوابط تعیین شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی یا صدور‌فاکتور برخلاف واقع در مورد کالای مشمول)
عدم اجرای قواعد قیمت‌گذاری و توزیع ( عدم ارائه مدارک جهت انجام قواعد قیمت‌گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه)
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ( تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ( عدم تولید و عرضه محصول مطابق قرارداد و برنامه‌تعیین شده توسط دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل وغیره بدون عذر موجه)
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی( نگرفتن پروانه بدون عذر)
نداشتن پروانه بهره‌برداری اصناف تولیدی ( نگرفتن پروانه بهره‌برداری بدون عذر در مهلت و قواعد و‌مقرراتی که توسط وزارتخانه‌ها تعیین و اعلام شده است )
فروش ارزی، ریالی ( فروش کالا یا خدمات در قبال دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی به جهت تمام یا قسمتی از مبلغ کالا‌یا خدمات در داخل کشور بر خلاف قانون و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران )
فروش اجباری ( فروش اجباری کالا به همراه اجناس دیگر در هر سطحی (عمده فروشی یا خرده فروشی)
عدم اعلام و اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به میزان موجودی اجناس دارای نرخ رسمی میباشد.
در اختیار قرار دادن کالا و اجناس به اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش .
دعاوی مرتبط با گمرک (گمرک:سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا از جهت نظارت برالزامات قانوني در ورود و صدوركالا توسط وارد كنندگان يا صادر كنندگان)

 

مراحل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی :
پس از اعلام گزارش ظابطین دادگستری ( با ذکر تاریخ وشماره موضوع تخلفات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی که به آنها اشاره گردید پرونده به شعبه بدوی رسیدگی کننده ارجاع و شعبه مربوطه پس از تفهیم اتهام و با ذکر دلایل و عند الزوم پس از ارزیابی بها کالا و خدمات و اخذ آخرین دفاعیات متهم ختم رسیدگی را اعلام و مطابق قانون به یکی از مجازاتهای تذکر کتبی ْجریمه ْقطع تمام یا برخی از خدمات دولتی ْنصب پارچه با عنوان گرانفروشْ تعطیل یا لغو پروانه ْالزام به فروش کالا و اخذ جریمه ْ‌جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج ْ حکم مینماید که این حکم قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظراستان بوده و هیات شعبه ضمن توجه به محتویات پرونده مبادرت به تایید یا نقض دادنامه مینماید . و قابل ذکر بوده که دادنامه پس از قطعیت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد .

 


پرسش و پاسخ مرتبط با تعزیرات حکومتی :
۱:آیا سازمان تعزیرات حکومتی دارای بازرس میباشد ؟
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده می باشد و فاقد بازرس است .
۲:در صورت مفقود شدن شماره پیگیری چه کاری باید انجام دهیم؟
می توانید به اداره کل تعزیرات حکومتی مراجعه نمایید .
۳:منظور از نگهداری و حمل کالای قاچاق چه میباشد ؟
به اشیا ممنوع الورودی گفته میشود که مرتکب با علم به موضوع ْ آن را داخل کشور نموده و یا معامله مینماید.
۴:عاقبت خودرو حمل کالای قاچاق چیست ؟
اگر شواهدی مثل میزان کالا یا جاساز بودن کالا نشان دهد که مالک از موضوع قاچاق مطلع بوده خودرو توقویف و مالک تا دو برابر قیمت کالا جریمه نقدی میشود .
۵:نکات اساسی در خصوص کالای قاچاق چیست ؟
کالا دارای فاکتور بوده و در مرز دستگیر نشده باشد و جنبه تجاری نداشته باشد.
۶:اگر فرد پس از مهاجرت به کشورهای اروپا یا کانادا یا چین یا ترکیه میزان کالای مجاز خارجی را وارد ایران نماید آیا مرتکب قاچاق کالا شده است ؟
خیر مگر اینکه میزان ورودی یا شرایط حمل بار مطابق قانون ایران قاچاق تلقی گردد .
۷:رسیدگی به جرایم قاچاق سازمان یافته در صلاجیت چه مرجعی است ؟
دادسرا و دادگاه انقلاب.
۸:بیش بود ارزش، باعث تعیین جریمه نقدی از طرف گمرک میگردد؟
خیر.
۹٫:یا بیش بود ارزش شامل قواعد مرور زمان می شود؟
قانونی وجود ندارد ولی رویه قضایی بیش بود را مشمول قوانین مرور زمان نمینماید .
۱۰٫:گر اتهام وارده با موضوع سازمان یافته باشد چه وکلایی حق انجام وکالت دارند ؟
وکلای مورد تایید قوه قضاییه.
۱۱:در سیستم hs چه کالاهایی قابل تقسیم بندی میباشند ؟
به استثنا انسان و پول ْ هر آنچه قابل دیدن باشد.
۱۲٫:ر خصوص کالای آرایشی و بهداشتی که در داخل گمرک کشف و ارزش آنها کمتر از ده میلیون ریال است آیا باید در خصوص قابلیت مصرف انسانی آنها استعلام صورت گیرد؟
خیر.
۱۳٫:گر کالای تولیدی داخل به سازمان ها و اشخاصی که معافیت وارداتی کالای مشابه را دارند فروخته شود و وجوه پرداختی بابت آنها چه میشود؟
طبق تبصره ۵ ذیل ماده ۱۴، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن قابل استرداد به تولید کننده می باشد.
۱۴:با توجه به افزایش غیر قانونی قیمت ارز اقدام تعزیرات حکومتی چه میتواند باشد ؟
با توجه به گزارش پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز متخلفان به پرداخت ۲ برابر ارزش ارز مکشوفه محکوم میشوند.
۱۵:دستگاه مرتبط با قاچاق کالا و ارز عمده تمرکزش چیست ؟
قاچاق خرد.
۱۶:آیا رای صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی قابل عفو رهبری میباشد ؟
بله.
۱۷:مواد و کالاهای وارداتی که با واردات قطعی اظهار و ترخیص گردیده و مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی میباشد آ یا وجوه پرداختی بابت واردات قابل استرداد میباشد ؟
بله چون طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات با ماخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.
۱۸:مجازات حمل کننده کالای قاچاق چیست ؟
در صورت احراز جرم به یک یا دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود .
۱۹:حق الکشف مامورین کاشف چیست؟
براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی از وجوه واریزی به حساب خزانه در اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه ¬های وصولی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ، برای مبارزه با قاچاق میان کاشفان، دستگاه¬ های ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می¬ نماید .
۲۰٫:رگه سبز گمرکی از لحاظ دلیل مالکیتی کالا چگونه است ؟
سبز گمرکی صرفا سندی در اثبات ورود مجاز کالا با پرداخت حقوق ورودی می باشد و دلیل بر مالکیت نیست و از نظر گمرک مالک کسی است که اسناد حمل و خرید به نام او باشد لیکن صاحب کالا از نظر گمرک همیشه همان صاحب کالای واقعی نیست و شاکی می تواند با ارائه مدارک خرید و قرارداد ما بین خودش و صاحب کارت بازرگانی، مالکیت خود را اثبات نماید.

۲۱:مجازات قانونی ترخیص کار گمرک که با مهر وصول شده و فعالیت خود را اظهار نموده چیست؟

چنانچه تخلفی با موضوع قاچاق یا رشوه موجود نباشد تبرئه خواهند شد .
۲۲:آیا خرید آنلاین از خارج از کشور مشمول ترخیص گمرکی اجناس ْ مالیات و گمرک میگیرد؟
چنانچه از معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش صادر و در برگیرنده شرایط ورود و ترخیص باشد با اخذ حقوق وروردی و سایر عوارض ترخیص امکان پذیر میباشد .
۲۳:ملاک تجارتی بودن کالا چه میباشد ؟
ملاک فروش کالا میباشد که توسط گمرک تعیین میگردد .

۲۴:ملاک جرم سازمانیافته گمرکی چه میباشد؟
برنامه ریزی .هدایت گروهی . تقسیم کار توسط گروه .نسبتاً منسجم متشکل از حداقل سه نفر . به هدف ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن ارتکاب جرم شود.
۲۵:آیا کارگزار گمرکی تاجر محسوب میشود ؟
خیر و وکیل محسوب میگردد.
۲۶:آیا در صادرات قوانینی برای ندادن عوارض گمرکی وجود دارد؟
به کالاهای صادراتی حقوق ورودی و عوارض تعلق نمی گیرد.
۲۷:سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری و از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود چه میزان میباشد ؟
معادل ۱۵% ارزش سیف کالای مذکور.

وکالت و مشاوره تخصصی تعزیرات حکومتی

تلفن تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۰۹٫

جهت فعالیت حقوقی تعزیرات در سایر استان ها تماس بگیرید.

tag:

وکیل تعزیرات مشهد

وکیل قاچاق کالا مشهد و تهران

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *