دیه

الزام به پرداخت دیه

مقدمه:

اشخاص حقوقي درحال حاضر بعنوان يكي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي- حقوقي عصر حاضر مي باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمي مي توانند باشند.

قوانین الزام به پرداخت دیه:

۱-چنانچه به لحاظ فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر و يا ورشکستگي او و خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه، پرداخت خسارت بدني به زيان ديده میسر نباشد، در اين صورت خسارت از صندوق بيمه پرداخت مي گردد. چنانچه ملاحظه ميگردد  در تمامي اين موارد، متهم حضور داشته و درخصوص وي کيفرخواست صادر و سپس حکم قطعي در محاکم جزايي داده مي شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود يکي از موارد اشاره شده، پرداخت ديه متعذر بوده و در اين موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت میباشد.

۲-به لحاظ فرار کردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدني (به شرح تبصره ۳ ماده يک) از صندوق پرداخت ميگردد.

شکايت اوليه در دادسرا طرح و کيفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزايي ارسال شود که  در اين صورت ايرادي طرح ميشود مبني بر اين که متهمي براي تفهيم اتهام و صدور کيفرخواست حضور ندارد.

مـوضـوع بـا شـرحـي از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کيفرخواست) به محاکم جزايي ارسال و رأي مقتضي در محکوميت صندوق صادر گردد. اين نظر متضمن ۲ ايراد میباشد:

الف) براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح، رسيدگي در محاکم جزايي صرفاً بر مبناي کيفرخواست انجام میگیرد.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومي تعيين تکليف نميشود.

۳: براي مطالبه خسارت، دادخواست حقوقي به طرفيت صندوق طرح گرد.

 

tag:

وکالت و مشاوره تخصصی صندوق تامین خسارات بدنی

وکالت و مشاوره تخصصی مطالبه دیه از بیت المال

وکالت و مشاوره تخصصی حقوقی الزام به پرداخت دیه

تلفن تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

ادرس:مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد۵۰۳

ادرس:تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۰۹٫

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

 

 

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *